ربات مدیریت گروه تلگرامی

ربات فوق هوشمند کالگرام تنها ربات مدیریت گروه تلگرامی در ایران می باشد که با امکاناتی منحصر به فرد علاوه بر مدیریت گروه میتواند به عضوگیری با شرایط خاص برای صاحب گروه تلگرامی بپردازد.

 

ارسال یک پیام